ข้อมูลเซลล์ ของกิน ทั่วโลก พิกัด ของดี ของโดน ของเด็ด อยู่ที่ไหน!? อย่าให้เจอจะตามไปจัด!

  • การเดินทาง
  • ขึ้นโรฟเวย์ขนาดใหญ่ที่จุคนครั้งละเป็นร้อย ชมวิวสวยๆ เลอค่าที่ยูซาว่าโคเกน

    วันนี้จะพาไปขึ้นโรฟเวย์ชมวิวสวยๆ เล่นหิมะฟูๆ ที่ยูซาว่าโคเกน (Yuzawa Kogen) กันค่ะ เดินทางจากโตเกียวโดยสารชินคันเซ็นแป๊บเดียวเองชั่วโมงกว่าๆ โดยการใช้พาสราคาประหยัดมากมาย แล้วก็ได้เล่นหิมะ ได้ชมเมือง