ข้อมูลเซลล์ ของกิน ทั่วโลก พิกัด ของดี ของโดน ของเด็ด อยู่ที่ไหน!? อย่าให้เจอจะตามไปจัด!

  • การเดินทาง
  • หมู่บ้าน บุกชน ฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บ้านโบราณใจกลางกรุงโซล

    ใครมาเที่ยวเกาหลีครั้งแรก ไม่ควรพลาดมาเดินชมหมู่บ้านโบราณบุกชน ฮันอก (북촌한옥마을) ของคนฐานะดี มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ที่ยังมีการอนุรักษณ์บ้านแบบโบราณกว่า 900 หลังคาเรือนไว้ให้คงอยู่ เดิ