ข้อมูลเซลล์ ของกิน ทั่วโลก พิกัด ของดี ของโดน ของเด็ด อยู่ที่ไหน!? อย่าให้เจอจะตามไปจัด!

  • การเดินทาง
  • เกาหลีลดราคาค่าโดยสารรถ Airport Limousine Bus จากสนามบินอินชอน 1000 วอน

    เกาหลีประกาศลดราคาค่าโดยสารรถ Airport Limousine Bus จากสนามบินอินชอน 1000 วอน รัฐบาลกรุงโซลได้ประกาศลดราคาค่าโดยสารรถแอร์พอร์ตบัสที่วิ่งไปสนามบินอินชอน โดยลดลงเที่ยวละ 1000 วอน เริ่มตั้งแต่ 20